Skip to main content

De club

Waarom AV DEM?

D.E.M. staat voor 'Door Eendracht Macht'. Het begrip 'Macht' betekent hier dat je je machtig voelt, alles aan kunt, je goed en gezond voelt, plezier hebt. Het begrip 'Eendracht' slaat op de samenwerking van alle leden en vrijwilligers, die via deelbeleidsgebieden allemaal zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Waardoor de vereniging als één gezicht naar buiten kan treden om de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen te realiseren.

Atletiekvereniging DEM (AV DEM) in Beverwijk heeft in haar lange bestaan vele uitstekende atleten voortgebracht die significante resultaten hebben behaald. Het bestuur van AV DEM wil die traditie graag voortzetten door de juiste randvoorwaarden te creëren. De vereniging laat zich over het algemeen kenmerken door een sociaal karakter, waarbij sprake is van onderling respect en aandacht voor elk individu en sportief niveau. 

De atletiekvereniging DEM, wat betekent Door Eendracht Macht, werd opgericht op 1 mei 1927 als onderdeel van de federatie DEM. AV DEM is aangesloten bij de AU (Atletiek Unie). In 1957 werd AV DEM een zelfstandige atletiekvereniging. De vereniging heeft haar huisvesting op het sportpark Adrichem, waar zij beschikt over een kunststofbaan en een modern clubhuis met kleedkamers, massageruimte, krachtruimte en een ontmoetingsruimte.

Missie

AV DEM wil de juiste voorwaarden scheppen om voor iedereen baan- en wegatletiek in Beverwijk en omgeving op laagdrempelige en attractieve wijze toegankelijk te maken. Hierbij staat het plezier in sporten voorop, wat zich vertaalt in het aanbieden van begeleiding, passend bij het ambitieniveau en mogelijkheden van elke sporter, van beginner tot (regionaal) topniveau.

De vereniging is voor jong en oud en al haar atleten staan onder professionele begeleiding van trainers en jeugdbegeleiders. AV DEM richt zich niet alleen op de wedstrijdatleten, ook recreanten zullen zich goed thuisvoelen op de vereniging, de gezellige trainingssfeer zorgt daar voor! Het bestuur en de kaderleden staan altijd klaar om op uw vragen antwoord te geven evenals de trainers: bel ze gerust op of kom langs om aan de trainingen (kosteloos voor de eerste paar trainingen) deel te nemen.

AV DEM GROEPSVISIE MET BETREKKING TOT COACHEN

  • Wij willen een klimaat scheppen waarin zowel breedtesporters als topsporters kunnen gedijen
  • Wij zijn trots op onze prachtige atletieksport, op de prestaties van onze atleten en op iedereen die daar een bijdrage aan levert
  • Wij blijven ons ontwikkelen
  • Wij hechten grote waarde aan samenwerking
  • Wij stimuleren de persoonlijkheidsontwikkeling van onze atleten
  • Wij praten openlijk over ervaringen, zodat wij zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren
  • Wij beschouwen alle vrijwilligers en trainers als professionele coaches
  • Wij behandelen elkaar als gelijkwaardig en zijn oplossingsbereid
  • Wij streven ernaar om trainers en atleten het beste uit zichzelf te laten halen
  • Wij hebben vertrouwen in onze capaciteiten

Voor alles willen wij een klimaat scheppen waarin zowel breedtesporters als topsporters kunnen gedijen.

Voor alles willen wij een klimaat scheppen waarin zowel breedtesporters als topsporters kunnen gedijen.

Doelgroep

Atletiek is in beginsel bedoeld voor iedereen, jong en oud, met of zonder beperkingen. Het stimuleren van beweging en het stimuleren van sociaal contact staat voorop, en juist atletiek biedt voor een ieder een scala aan verschillende bewegingsvormen middels de brede keuze uit diverse loop-, werp- en springnummers. Bij AV DEM kan sport worden beoefend op alle niveaus tussen beginner en (regionaal) topniveau. Atletiek is hiermee ook een breedtesport bij uitstek, met aanbod voor iedere leeftijd en vaardigheid, getuige ook het feit dat de leeftijd in ons ledenbestand varieert tussen 5 tot ca 70 jaar.

De nadruk ligt bij DEM dus duidelijk op breedtesport; dit neemt echter niet weg dat daarnaast zeker ook aandacht is voor het begeleiden van talent naar (regionaal) topniveau. Deze laatste ontwikkeling vindt al wel plaats, maar zal in de nabije toekomst zeker nog meer vorm gaan krijgen. In de praktijk richten onze volwassen leden zich met name op de (middel)lange loopnummers, terwijl de jeugd tot 18 jaar zich bezighoudt met het gevarieerde aanbod aan loop-, werp- en springnummers die de baanatletiek zo gevarieerd maakt. Kwaliteit staat bij DEM boven kwantiteit, en op basis van de huidige groei ligt de prioriteit dan ook in het op juiste wijze begeleiden van de huidige aanwas aan sporters via voldoende vrijwilligers en gekwalificeerde trainers.