Opzeggen lidmaatschap

Er zijn altijd momenten of redenen dat iemand niet meer lid wil/kan zijn van AV DEM. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via onderstaand opzegformulier. Dit dient vóór elke nieuwe betaalperiode te gebeuren (vóór 1 juli of vóór 15 december bij beëindiging per 1 januari). Er vindt geen restitutie van al geïnde contributiebedragen plaats.

Van de opzegging ontvang je een bevestiging per mail. Heb je deze niet binnen 2 weken ontvangen, neem dan even contact op via [email protected].

Geef ook de reden van afmelden op, zodat wij in staat zijn de reden te gebruiken om hier zonodig intern gevolg aan te geven. Het lidmaatschap is pas definitief beëindigd nadat dit door de ledenadministratie is bevestigd.

Velden gemarkeerd met een rood sterretje zijn verplicht

Gegevens van lid dat wil stoppen
Opzegging

We willen graag weten waarom je stopt bij AV DEM. Met die informatie kunnen we zaken intern aanpassen en verbeteren. De ingevulde gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Bestuur, Ledenadministratie en WCPR van AV DEM en worden uiterlijk 2 jaar bewaard i.v.m. periodieke bestuursrapportage en beleidsvoering.

Je kunt meerdere opties selecteren. 

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op