Skip to main content

Algemene ledenvergadering van 29 maart

Ledenvergadering av DEM

Op vrijdag 29 maart was de jaarlijkse algemene ledenvergadering.  Tijdens deze vergadering legde het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en kwam de penningmeester met een financiële begroting voor 2024.

Ook werden de atleten in het zonnetje gezet, die het afgelopen jaar mooie prestaties neergezet hebben. Alleen Anja Akkerman was aanwezig om de beloning in ontvangst te nemen. Dit jaar werd ook de Jacques Martensprijs toegekend aan een vrijwilliger die zich het afgelopen jaar uitzonderlijk heeft ingespannen voor av DEM. De prijs werd toegekend aan Henk Martens. Gerrit Tigchelaar is toegevoegd als lid van verdienste. “Tigch” is afgelopen jaar gestopt als trainer voor de pupillen, maar blijft nog altijd veel hand- en spandiensten verrichten voor de club. Als zorgelijke inbreng kregen we nog een signaal van de onderhoudsploeg, dat er de laatste tijd erg veel rommel en vervuiling is rond en in het clubgebouw. Ook wordt er regelmatig erg onzorgvuldig omgegaan met materiaal van de club, waardoor het gerepareerd of vervangen moet worden. We hopen dat ouders en trainers de mensen hierop aanspreken als zij iets constateren. Om 21.30 uur sloot de voorzitter de vergadering en werd er nog wat nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.