trainen weer mogelijk voor iedereen op de baan bij avDEM

 trainen weer mogelijk voor iedereen  op de baan bij avDEM

Ben je ziek blijf dan thuis kom niet naar av DEM!!

PROTOCOL TRAININGEN ATLETIEKVERENIGING DEM

Vanaf 18 mei mag er door een ieder weer getraind worden. Alleen met inachtneming van de 1.5 meter maatregel. KRACHTHONK MAG NIET WORDEN GEBRUIKT!

Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer komen trainen, waarbij zij niet perse de 1,5 meter afstand in acht hoeven te nemen. Voor de overige leden, is trainen ook toegestaan, mits zij wel de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Wij als vereniging zijn blij dat de jeugd weer mag gaan sporten. Heel veel kinderen hebben op een andere manier kun tijd moeten besteden. Sport heeft een positieve invloed op de gezondheid van de kinderen. Daarnaast is spelplezier en de omgang met hun mede atleten een heel goede afwisseling in hun dagelijkse behoefte.

WAT BETEKENT DIT.

Dit betekent, dat alleen onder verantwoordelijkheid van een trainer, gesport mag worden op onze sportaccommodatie.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR EEN IEDER

Atleten mogen alleen trainen volgens het trainingsschema van Dem. Op andere tijden mag er niet worden getraind.

Kleedkamers en kantine blijven gesloten. Er moet dus thuis omgekleed en gedoucht worden.

Alleen onder begeleiding van een trainer mag er, in hoge uitzondering, gebruik worden gemaakt van de toiletten. In de toiletten is desinfecteermateriaal aanwezig.

DE VOLGENDE REGELS ZIJN VAN KRACHT

De atletiektrainer ontvangt de atleten bij de entree. Ouders worden niet toegelaten op het complex. De kinderen worden afgezet en weer opgehaald bij de entree.

Er mag getraind worden en wel tot uiterlijk 22.00 uur.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van het krachthonk.

LET OP. Aan de hand van de trainingsschema’s zal worden gehandhaafd door BOA’s. Buiten het trainingsschema mag er niet gesport worden.

WAT BETEKENT DIT VERDER

Pupillen – Deze groep mag georganiseerd en onder begeleiding sporten. De trainer is de verantwoordelijke op het complex. Hij ontvangt de kinderen en zorgt dat de ouders het complex niet betreden. De trainer zorgt ervoor dat hij tijdens de training, altijd het overzicht weet te hebben en te houden. De kinderen proberen zo veel mogelijk thuis gebruik te maken van het toilet. Bij hoge uitzondering, begeleidt de trainer de atleet. Als de training beëindigd is, dan begeleid hij de kinderen naar hun ouders.

overige leden – Bij deze groep is de 1,5 meter maatregel wel van toepassing. Voor het betreden van het complex, gelden dezelfde regels als de pupillen. Dit houdt dus in, geen ouders op het complex, geen gebruik making van het clubgebouw (m.u.v. begeleiding naar toilet). 

Tijdens de trainingen let de trainer vooral op de 1,5 meter maatregel. De trainer let op het aantal atleten en maakt zelf een verdeelsleutel. Hij probeert overzicht te houden op alles wat er op de atletiekbaan plaats vindt. Indien nodig past hij de trainingen en grootte van de groepen aan.

ANDERE MAATREGELEN.

De trainer neemt ook zelf de 1,5 meter maatregel in acht en houdt te allen tijde overzicht.

De trainer zorgt voor materiaal uit de trainerscontainer. In deze container zal desinfecteer materiaal beschikbaar zijn. Alleen de trainer haalt materiaal uit de container en zorgt dat deze weer “schoon” de container ingaan.

INSTRUCTIE NAAR LEDEN, OUDERS EN TRAINERS

Het gehele protocol zal op de website te vinden zijn. Deze zal onderhevig zijn aan alle berichtgevingen en beslissingen van de overheid.

De trainers zullen alle informatie hierover ontvangen en wel van het bestuurslid Technische Zaken.

Alle ouders en atleten krijgen een email over dit protocol. Bij vragen kunnen zij zich wenden tot de eigen trainer en het bestuur.

Trainingstijden

Plaats een reactie

U dient in te loggen om een reactie te kunnen plaatsen. U kunt inloggen met uw Facebook account.

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op