Huisregels Jeugdatletiekkampen

Alle deelnemers en hun ouders dienen voorafgaand van de inschrijving kennis te hebben genomen van de door ons gestelde huisregels. Bij overtreding van deze regels of andere misdragingen kan de kampstraf besluiten dat een deelnemer moet worden opgehaald. Indien dit het geval is, zal er ook geen restitutie zijn van het inschrijfgeld.

Bij inschrijving van het kamp geef je dus aan akkoord te gaan met de hieronder gestelde regels en voorwaarden.

De huisregels

 • Het is ten strengste verboden om zonder toezicht het terrein te verlaten;
 • Gedurende het kamp is het niet toegestaan alcohol te nuttigen, te roken of andere verdovende middelen te gebruiken;
 • Na inschrijving wordt altijd minimaal 10% van het inschrijfgeld ingekort op de restitutie bij afmelden. Na sluiting van de inschrijving is dit minimaal 40%. Het uiteindelijke ingehouden bedrag hang af van de reeds gemaakte kosten;
 • De deelnemers volgen altijd de aanwijzingen van de kampstaf en aanwezige leiding;
 • De deelnemers gaan respectvol en op een normale manier met elkaar om;
 • Bij het opzettelijk vernielen/beschadigen van materiaal zal de deelnemer, dan wel zijn/haar ouder daarvoor aansprakelijk worden gehouden;
 • Ondanks dat de organisatie verzekerd is via de vereniging dienen alle deelnemers WA verzekerd te zijn;
 • Jeugdatletiekkampen mag de foto’s die gemaakt zijn op het kamp plaatsen om hun website en op social media;
 • De kampstaf behoud zich het recht om een kamp geen doorgang te laten vinden. Indien dat het geval is, zal er restitutie zijn van het inschrijfgeld;
 • De kampstaf heeft altijd het recht om regels toe te voegen aan deze lijst met huisregels. Indien dat zal gebeuren zal dit met de deelnemers worden gecommuniceerd.
No tweets found.
AV DEM  LOGO 2012  189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op