Groepsvisie AV DEM

normen-en-waarden-bij-demAV DEM groepsvisie met betrekking tot coachen

 • Wij willen een klimaat scheppen waarin zowel breedtesporters als topsporters kunnen gedijen
 • Wij zijn trots op onze prachtige atletieksport, op de prestaties van onze atleten en op iedereen die daar een bijdrage aan levert
 • Wij blijven ons ontwikkelen
 • Wij hechten grote waarde aan samenwerking
 • Wij stimuleren de persoonlijkheidsontwikkeling van onze atleten
 • Wij praten openlijk over ervaringen, zodat wij zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren
 • Wij beschouwen alle vrijwilligers en trainers als professionele coaches
 • Wij behandelen elkaar als gelijkwaardig en zijn oplossingsbereid
 • Wij streven ernaar om trainers en atleten het beste uit zichzelf te laten halen
 • Wij hebben vertrouwen in onze capaciteiten

Voor alles willen wij een klimaat scheppen waarin zowel breedtesporters als topsporters kunnen gedijen. Download als PDF bestand

AV DEM  LOGO 2012  189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op