Stem op Simon van Rookhuizen

Penningmeester van het Jaar 2015

simon bedanktUpdate augustus: Helaas is onze penningmeester Simon van Rookhuizen niet als winnaar uit de bus gerold, maar hij heeft wel 288 stemmen behaald. Bijna de helft van onze leden heeft onze penningmeester in het zonnetje gezet door een stem uit te brengen op hem. Een prachtig resultaat!


Alle sportverenigingen in Nederland hebben van 2 t/m 26 april 2015 de mogelijkheid hun penningmeester op een speciale manier te bedanken. Doe jij vanuit AV DEM ook mee? Stem dan op onze penningmeester Simon van Rookhuizen en laat onze vereniging daarvan profiteren!

Penningmeesters doen onmisbaar werk voor hun sportvereniging, vaak op de achtergrond. Ze zijn veelal ‘De Stille Motor’ van de club. Daarom worden de Nederlandse penningmeesters in het zonnetje gezet met de nationale ‘Bedank je Penningmeester’ campagne!

De Penningmeester van het Jaar 2015 kan maar liefst € 2.500,- voor de clubkas winnen! Ook zijn er prijzen te winnen zoals een clubfeest en een kassasysteem. Bedank nu onze penningmeester Simon van Rookhuizen t/m 26 april 2015 door te stemmen via deze website.

Penningmeesters hebben een bijzondere rol binnen het bestuur. Aan de ene kant wordt verwacht dat de penningmeester zich niet met de (sport)inhoudelijke onderwerpen bemoeit. Aan de andere kant is vrijwel elke ontwikkeling of beslissing geld-gerelateerd. Een penningmeester moet laveren tussen diverse belangen en wensen. Vaak komt dit doordat hij of zij opereert als het geweten van het bestuur. De penningmeester is de bewaker van het financieel verantwoord functioneren van de club.

Waarom nominatie Simon van Rookhuizen

Simon heeft er in zijn lange carrière van penningmeesterschap voor Atletiekvereniging DEM - samen met medebestuursleden & ledenadministratie - voor gezorgd dat de financiële huishouding van deze bloeiende vereniging in Beverwijk meer dan gezond is te noemen. Hij heeft dit o.a. gerealiseerd door zich voortschrijdend bij elke aangevraagde investering hardop af te vragen in hoeverre die uitgave zal bijdragen tot het belang van de vereniging c.q. het behalen van de primaire doelstelling "Optimale groei & behoud van leden, vrijwilligers & trainers".

Door zijn prominente, stabiele bestuursrol en vrijwel dagelijkse betrokkenheid bij de vereniging zorgt hij voor rust en vertrouwen. Niemand hoeft uit te leggen dat 100% vertrouwen in de penningmeester een van de belangrijkste continuïteitscriteria is van een organisatie. Simon van Rookhuizen is daar in de ogen van zowel de leden, trainers, vrijwilligers als het bestuur bijzonder goed in geslaagd. Niet op de laatste plaats vanwege zijn gedegen, transparante financiële jaarrapportage welke voor eenieder begrijpelijk is. Kortom, een penningmeester met een onberispelijke staat van dienst die zijn sporen voor AV DEM ruimschoots heeft verdiend, zonder zijn ogen voor nieuwe plannen af te wenden!

Even de feiten op een rijtje

 • Simon van RookhuizenSimon is een echt verenigingsmens en heeft ook zijn echtgenote, dochters, zoon, schoondochter en kleinkinderen besmet met het atletiekvirus
 • op 15 jarige leeftijd (1953) lid geworden van AV DEM als B-junior
 • zijn specialiteiten waren sprint en werpen
 • hij heeft aan militaire kampioenschappen meegedaan
 • heeft een clubrecord gelopen als B-junior op de 80 meter
 • is lid van het bestuur vanaf 1961 (belast met wedstrijdsecretariaat en uitwedstrijden) met een onderbreking van een aantal jaren ivm verblijf in buitenland (Perzië)
 • hij is penningmeester vanaf 1981 tot 1987 en van 1990 tot nu (dus een onderbreking van 2 jaar ivm verblijf in Tanzania)
 • heeft 2x de Jacques Martensprijs ontvangen (in 1957 en 1992), is Lid van Verdienste (1988) en treedt regelmatig op als wedstrijdsecretaris en wedstrijdleider
 • heeft ooit een bestuurscrisis meegemaakt (hele bestuur door motie van wantrouwen afgezet, heeft een half jaar geduurd, daarna weer als bestuurslid aangetreden)
 • is een trouwe bezoeker van de kantine op o.a. de vrijdagavond clubavond
 • is een trouwe supporter van de verrichtingen van zijn kleindochters op atletiekgebied.

Kortom, als jij denkt dat onze penningmeester jouw stem verdient breng dan snel jouw stem uit, het kan t/m 26.4.2015. Vervolgens zal de jury uit de top-250 penningmeesters (o.b.v. relatief aantal stemmen in verhouding tot aantal clubleden) de winnaar kiezen. De jury baseert zich hierbij op de door AV DEM aangeleverde motivatie. Alvast dank voor het stemmen!

Reacties

# Rob Moen 04-04-2015 18:22
verdiende nominatie. Goed gedaan Dem. Ik hoop dat Siem veel stemmen gaat krijgen.

Comments are now closed for this entry

AV DEM  LOGO 2012  189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op