Jeugdsportfonds voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen

Belangrijke mededelingBeste AV DEM ouders,

Per 1 februari 2015 kunnen kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen een beroep doen op het Jeugdsportfonds. Graag willen wij u van deze regeling op de hoogte brengen en wat dit voor u kan betekenen

Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben tot 110% van het sociaal minimum.

Wie komen in aanmerking?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. Het betreft kinderen uit gezinnen met inkomen tot 110% van het sociaal minimum (= circa € 1.360 netto-inkomen per maand incl. vakantietoeslag voor 2 ouders met kinderen).

Wat is het bedrag?
Het maximale bedrag dat voor contributie en sportattributen wordt uitgekeerd is € 225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.

Welke sporten?
Wij vergoeden alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF:

  • Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
  • Verdedigingsport (Judo, karate, div. verdedigingssporten, boksen)
  • Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
  • Racketsport (tennis, badminton, squash)
  • Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan

Hoe een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan in Beverwijk alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. In Beverwijk zijn dat op dit moment alleen de consulenten van de gemeente. Wilt u een afspraak maken, bel dan naar T. 0251- 256 256 (ma-vr 08.30-17.00 uur). Op korte termijn wil de Gemeente Beverwijk de mogelijkheden voor aanvragen uitbreiden. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Ook deze professionals kunnen dan online een aanvraag voor een kind indienen. Zie hier tevens de aanvraag-opties voor inwoners van Heemskerk, Velsen en Uitgeest.

Wat betekent dit voor onze vereniging?
Op het moment dat er door uw intermediair een aanvraag wordt gedaan voor een lidmaatschap bij onze vereniging dan zal het Jeugdsportfonds contact opnemen met de penningmeester met het verzoek een factuur voor de contributie te sturen. Deze zal vervolgens door het Jeugdsportfonds rechtstreeks aan de vereniging worden voldaan. AV DEM kan enkele maanden na de toekenning nog door het Jeugdsportfonds benaderd worden met de vraag of het betreffende kind nog actief is bij onze vereniging.

Bestuur AV DEM

Comments are now closed for this entry

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op