Vrijdag 27 maart Ledenvergadering

uitnodigingAlgemene Leden Vergadering

De ALV vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 maart 20.45 uur in de kantine van AV DEM. Het bestuur legt graag verantwoording af voor het gevoerde beleid over 2014 en licht haar plannen voor 2015 toe. Actieve inbreng vanuit de club wordt op prijs gesteld. 

Komt allen!

Download de agenda, verslag van de vorige ALV en het jaarverslag van 2014 op deze pagina.

Comments are now closed for this entry

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op