Ledengroei zet door

Printscreen Google Maps Engine Lite 1In januari 2014 is het actuele ledenaantal van AV DEM vastgesteld. Per 1.1.2014 is bij de atleten over 2013 een groei zichtbaar van bijna 20%. Over 2 jaar gezien betekent dit een cumulatieve groei van maar liefst 42%. In aantallen betreft dat 155 extra leden, in totaal nu bijna 600. Namens het bestuur een warm welkom gewenst aan alle nieuwe leden. Voor alle vrijwilligers en trainers: hartelijk dank voor jullie toewijding. Zonder jullie hulp hadden we dit nooit kunnen realiseren. Het mooiste aspect van deze ledengroei is dat we allemaal van elkaar begrijpen dat het democratisch beslissen over en het uitvoeren van beleid altijd het beste is voor een vereniging.

De toename over 2013 komt voor ongeveer de helft voort uit onze sector recreatie-atletiek (TCRA). Wederom is dit met name te danken aan het succesvolle Start to Run programma, gevolgd door Continue to Run en een lidmaatschap van de tijdelijke AV DEM Startersgroep. Door het geleidelijke integratieproces in de bestaande trainingsmogelijkheden op de baan en in het duin houden starters het beter vol.

De andere helft van de ledengroei betreft vooral de toename van pupillen en junioren in de sector wedstrijdatletiek (TCWA). Dit succes komt voort uit het resultaat van een succesvolle flyering-actie in Beverwijk en omstreken in april/mei 2013, via verspreiding door circa 80% van de A t/m D junioren en een aantal ouders. Super bedankt nogmaals!

 

Comments are now closed for this entry

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op