Vrijdag 22 maart Ledenvergadering

uitnodigingAlgemene Leden Vergadering

De ALV vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 maart 20.45u in de kantine van AV DEM. Het vernieuwde bestuur legt graag verantwoording af voor het gevoerde beleid over 2012 en licht haar plannen voor 2013 toe. Actieve inbreng vanuit de club wordt op prijs gesteld. Van de 79 overeengekomen doelstellingen is t/m maart 2013 70% afgerond en 10% lopend. Slechts 20% van de acties (18) staat nog open voor nader onderzoek & uitwerking in 2013/2014.

Het bestuur is verder blij te kunnen melden dat 2 kandidaten zich verkiesbaar stellen voor 2 Algemeen Bestuur posities. Dit betreft Paula Polman namens de Werkgroep Kantine & Activiteiten (WKA) en Henk Martens namens de Werkgroep Accommodatiezaken (WAZ). De beoogde bestuurskandidaat Werkgroep Technische Zaken (WTZ) heeft zijn kandidaatstelling helaas teruggetrokken.

Download hier de agenda, het jaarverslag 2013 en de notulen van de Ledenvergadering 2012

Comments are now closed for this entry

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op