Afscheid kantinebeheerder

Kantinemedewerker afscheid 514 x 342Atletiekvereniging DEM heeft tijdens haar Vrijwilligersavond afscheid genomen van een van haar vaste krachten. Kantinebeheerder Joop van Helvert - een aantal jaren geleden al benoemd als Lid van Verdienste - nam noodgedwongen afscheid vanwege andere werkzaamheden die zijn aandacht vragen.

Van Helvert heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. Naast het jarenlang beheren van het clubhuis is hij actief geweest als bestuurslid, wedstrijdsecretaris en commissaris. Tevens heeft hij de afgelopen jaren vele derden begeleid o.a. tijdens de Beverwijkse en Heemskerkse schoolsportdagen alsook de Heliolympics in samenwerking met Stichting Heliomare. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 maart wordt nader ingegaan hoe de belangrijke kantinewerkzaamheden en activiteiten worden overgenomen.

De vrijwilligersavond op 11 januari kende een fraaie opkomst van een kleine 70 vrijwilligers met hun partners. De muziek, hapjes en drankjes waren wederom van een uitstekende kwaliteit. Niet op de laatste plaats vanwege een zeer vriendelijke geste van de Meergroep, die zich tijdens de Beursvloer in november 2012 bereid had verklaard een deel van de catering te verzorgen. Omdat de gerealiseerde ledengroei niet zonder de onmisbare vrijwilligers kan worden begeleid, benadrukte het bestuur tijdens een speech nogmaals haar dankbaarheid voor de onderlinge samenwerkingsbereidheid tussen de verschillende vrijwilligers en de toenemende wil de vereniging naar een hoger sportief plan te brengen. Met een ledengroei van 22% over het afgelopen jaar is de vereniging goed op weg haar kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te realiseren.

Comments are now closed for this entry

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op