Interview Stan Niesten

Atletiekvereniging DEM heeft, naast de reguliere atleten, ook ruimte voor de gehandicaptensport. Onder leiding van Tracy Andringa, die zelf al jaren werkzaam is bij De Hartekamp Groep, bestaat daarom de zogeheten 'G-atleten groep'. Dit is een groep voor sporters met een verstandelijke beperking. Stan Niesten, zelf een junior midden-lange afstandatleet onder leiding van trainer Frans van der Kolk, helpt met de trainingen. Enkele vragen aan Stan:

Hoe ben je terecht gekomen als assistent bij de G-atleten en hoe bevalt het?

Ik assisteer sinds november 2011 bij de trainingen van de G-atleten, dus nu al bijna een half jaar. Ik doe dit als een maatschappelijke stage voor mijn school, dat is verplicht 40 uur verdeeld over 4 jaar. Het is heel leuk en ik denk dat ik er volgend jaar ook mee door wil gaan als ik geen stage meer hoef te volgen, ik ga zeker tot eind 2012 door.

Hoe gaat zo'n training in de praktijk?

We trainen altijd op dinsdagavond, meestal met zo'n 15 mensen. We zijn dan tegelijk met de loopgroep van Bert Vink op de baan. Meestal trainen we op de baan, we doen dan alle onderdelen die 'gewone' atleten ook doen. Dus na een warming up doen we lopen, sprinten en werpnummers en hoog- en verspringen, vooral hoogspringen is een populair onderdeel. Af en toe gaan we ook wel met de groep een rondje om de Citadel (red.: rondje de Broekpolder in) lopen, dan wisselen we stukjes hardlopen en wandelen af. De groep blijft altijd bij elkaar.

Hoe is de sfeer in de groep?

Er hangt altijd een heel leuke sfeer en de groep is ook heel gevarieerd. Sommige atleten zijn heel fanatiek en gaan echt voor de winst en anderen komen vooral voor de gezelligheid. De G-atleten kennen elkaar goed en zijn goede vrienden van elkaar. De training is niet heel serieus of wedstrijdgericht, er wordt vooral veel gelachen.

Wat doe je zelf als assistent?

Ik help vooral de atleten bij de onderdelen als hoog- en verspringen. Maar ik zet bijvoorbeeld ook de pilonnen neer en als we als groep een rondje buiten de baan doen, houden de trainers de groep bij elkaar en zorgen we dat iedereen op elkaar wacht. Verder zijn de atleten eigenlijk best wel zelfstandig.

In april is er een G-atleten wedstrijd, hoe bereiden jullie je voor?

117

Nou, zoals gezegd zijn de trainingen niet heel erg op wedstrijden gericht. Iedere atleet doet dit op zijn eigen niveau. De onderdelen die we op de wedstrijden hebben komen sowieso wel in de trainingen op dinsdag terug. Met de wedstrijd zien we wel hoe het gaat, als het maar een leuke avond is.

De G-atleten groep traint op dinsdagavond van 19.00-20.00h. onder leiding van Tracy Andringa. Geïnteresseerden zijn altijd vrij om een keer een kijkje te nemen.

Comments are now closed for this entry

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op