Ledengroei met 23% boven verwachting

thumbs-up 300x200pxIn december 2012 is in samenwerking met de Atletiekunie het actuele ledenaantal van AV DEM vastgesteld. De getallen zijn gebaseerd op de officiële ledenregistratie per 1 november. Bij de atleten is een groei zichtbaar van 23% (77 leden). De vereniging telt nu 413 atleten ten opzichte van 336 een jaar geleden. De flinke toename komt voor bijna 2/3 voor rekening van de Technische Commissie Recreatie Atletiek met 49 recreantatleten (+43%). Loopatletiek blijkt via de nieuwe, succesvolle 4-traps raket Start to Run (6 wkn) - Continue to Run (4 wkn) - Startersgroep (12-16 wkn) - Recreant (regulier lidmaatschap) een belangrijke groeifactor. Niet op de laatste plaats vanwege de sterk verbeterde betrokkenheid en samenwerking tussen de betrokken trainers en het bestuur.
De overige 1/3 groei komt uit de Technische Commissie Wedstrijd Atletiek.

Enerzijds gebaseerd op een wedstrijdleden toename van 17 Pupillen (+23%), 4 Junioren C/D (+7%) en 9 Junioren B/A (+53%). Het aantal ingeschreven G-atleten is verdubbeld. Anderzijds is het aantal Senioren met 5 atleten gegroeid (+29%). De Masters tenslotte laten een daling zien van 10 atleten (-18%). Er zijn echter tekenen van herstel door terugkeer van een aantal Masters, wiens aantal nog niet is verwerkt in de cijfers. Als we het totaal aantal leden van AV DEM inclusief vrijwilligers, Club van 100 leden & ereleden bekijken, dan is de groei 18%. De vereniging bestaat per 1 januari 2013 uit totaal 528 leden, een stijging met 80 leden ten opzichte van 448 verleden jaar.

De conclusie is dat AV DEM haar beoogde jaarlijkse 15% ledengroei ruimschoots heeft gehaald. De groei van de vereniging - met name in de wedstrijdjeugd - heeft als doel de kwaliteit van de sportieve prestaties significant te verbeteren. Het trainerscorps en vrijwilligerscorps zal in omvang en kwaliteit rechtevenredig mee moeten groeien. Voor de trainers zijn inmiddels meerdere opleidingen gestart. In 2013 wordt tevens een vrijwilligerswervingsprogramma gestart, waarbij alle AV DEM werkgroepen een beroep doen op ouders, begeleiders en leden een kleine hoeveelheid tijd te investeren in hun vereniging. Wordt vervolgd.

Het Bestuur

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op