Clublied

Eentje uit de oude doos: het clublied. Waarschijnlijk bij de huidige generatie atleten vrij onbekend. De precieze datering is onbekend. DEM is in dit lied nog een Roomse vereniging, wellicht dat we de tekst ergens rond 1950 kunnen dateren? 

De wit-blauwe kleuren in top: 'Vooruit!'
En altijd hoger op
Het is van ons allen het vast besluit
'DEM naar de hoogste top"
Door vreedzame strijd en door faire sport
Krijgshaftig en met klem,
De overwinning als het doel,
De zegepraal aan DEM
En iedereen roept luid:
'Ons doel is: DEM vooruit!'

Refrein:
't Is DEM, dat sportgeest in ons allen bracht
Ons schonk moed, durf en levenskracht.
Maakt, dat voor ons de toekomst blijde lacht,
Daarom vooruit, DOOR EENDRACHT MACHT!

Wij drijven de bal over 't groene veld,
We doen aan athletiek.
We wandelen vele uren lang
Met zang en met muziek.
En al gaat het ook altijd niet naar wens
Een elk doet wat hij kan
En heeft zich als parool gesteld:
Hup DEM, pak an!
En iedereen roept luid:
'Ons doel is: DEM vooruit!'

Refrein

We willen geen tweedracht en geen krakeel
Maar zijn door eendracht sterk
En bouwen zo voort aan de Roomse sport
Tot heil van Staat en Kerk
Laat komen wat kome, laat worden wat woedt,
Wat vallen wil dat valt:
Het staat voor ons onwrikbaar vast:
DOOR EENDRACHT MACHT staat pal!
En iedereen roept luid,
'Het doel is: DEM vooruit!'

AV DEM   LOGO 2012   189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op