Groepsvisie AV DEM

normen-en-waarden-bij-demAV DEM groepsvisie met betrekking tot coachen

 • Wij willen een klimaat scheppen waarin zowel breedtesporters als topsporters kunnen gedijen
 • Wij zijn trots op onze prachtige atletieksport, op de prestaties van onze atleten en op iedereen die daar een bijdrage aan levert
 • Wij blijven ons ontwikkelen
 • Wij hechten grote waarde aan samenwerking
 • Wij stimuleren de persoonlijkheidsontwikkeling van onze atleten
 • Wij praten openlijk over ervaringen, zodat wij zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren
 • Wij beschouwen alle vrijwilligers en trainers als professionele coaches
 • Wij behandelen elkaar als gelijkwaardig en zijn oplossingsbereid
 • Wij streven ernaar om trainers en atleten het beste uit zichzelf te laten halen
 • Wij hebben vertrouwen in onze capaciteiten

Voor alles willen wij een klimaat scheppen waarin zowel breedtesporters als topsporters kunnen gedijen. Download als PDF bestand

UPDATE: ONDERHOUD ATLETIEKBAAN Tijdens de baanrenovatie is de atletiekbaan inclusief middenveld in zijn geheel niet… https://t.co/gN1Q29hUdc

AV DEM  LOGO 2012  189x89

brengt je in beweging!

Volg ons op